Erlbach, Erlbach im Vogtland, Erholungsort Sachsen, Luftkurort, Luftkurort Vogtland, Luftkurort Sachsen, ein Ort für Familien, Skigebiet Sachsen, Skigebiet Vogtland, Skigebiet Kegelberg, Wanderregion Sachsen, Aktivurlaub Sachsen

Studnav Erlbachu

Erlbach, Erlbach im Vogtland, Erholungsort Sachsen, Luftkurort, Luftkurort Vogtland, Luftkurort Sachsen, ein Ort für Familien, Skigebiet Sachsen, Skigebiet Vogtland, Skigebiet Kegelberg, Wanderregion Sachsen, Aktivurlaub Sachsen

Část obceWernitzgrün

Erlbach, Erlbach im Vogtland, Erholungsort Sachsen, Luftkurort, Luftkurort Vogtland, Luftkurort Sachsen, ein Ort für Familien, Skigebiet Sachsen, Skigebiet Vogtland, Skigebiet Kegelberg, Wanderregion Sachsen, Aktivurlaub Sachsen

Dům generacímobilita v Erlbachu

Erholungsort Erlbach, Luftkurort Erlbach, ein Ort für Familien, ein Ort für Familien Sachsen

Partnerská obec

..Smlouva o partnerství mezi obcemi Erlbach / Wernitzgrün na německé straně a městem Luby na české straně

Zastupitelé Erlbachu, obecní rada Wernitzgrünu a zastupitelé města Luby se rozhodly, že uzavřou Smlouvu o partnerství.

Podpisem této smlouvy se vyjadřuje vůle partnera na dobrou spolupráci a aktivní účast při těchto aktivitách: Výměna zkušeností, turistika, kultura, sport, společenské akce:
» Partnerská smlouva (PDF)

Ziel3/Cíl3

Ziel3 Logo

V rámci partnerství demografického projektu Hessensko/Sasko bylo obyvateli obou obcí Blatenberg a Erlbach vyhotoveno občanské dobrozdání. Na jeho základě by se mělo aktivně působit proti hrozícímu úbytku občanů z regionu při současně se měnící věkové (stárnoucí) struktuře obyvatelstva.

Důležitými výsledky občanského dobrozdání jsou posílení spolkového života, vytvoření centrálního místa setkávání ve formě „Domu generací“ a zajištěním mobility.

Impressum / Datenschutz | © 2011 erlbach-vogtland.de | Webdesign K4web.de